CODXC

K4XU

Non-AZ

Single-OP High Mixed

OR

Score:

Mults:

CW:

Ph:

Dig:

Club:

2314

27

34

14

0

#

#

5

1